Aanleveren van materiaal en logo voor uw ontwerp.

Specificaties m.b.t. aanleveren van (digitaal) materiaal.
Square Design in Nijkerk krijgt vaak de vraag welke documenten geschikt zijn voor drukwerk en internet. Onderstaand zijn enkele richtlijnen uitgezet die antwoord op uw vraag geven. Een verklaring van de technische inhoud is summier omschreven.
Adobe logo, reclameAPK, apk, reclame
Square Design werkt met de programma's van Adobe. Adobe is leverancier van wereldwijd gestandariseerde softwarepakketten (o.a. Acrobat (pdf), Illustrator en Photoshop). I.v.m. professionaliteit werkt Square Design uitsluitend met deze pakketten.

 

Verwerken van foto's

Verklarende begrippen pixel- (foto)bestanden.
Vanuit Adobe Photoshop zijn alle gangbare pixelbestanden (digitale foto's) in te lezen, te bewerken en te bewaren. Wat zijn de verschillen?
.psd - Benaming van een origineel Photoshop document.
.tiff - Benaming van een universeel pixelbestand (meestal een foto).
.jpg* - Benaming van een compressed universeel pixelbestand.
.gif* - Benaming voor een pixelbestand voor het internet (kan transparant zijn en/of sequences bevatten).
.png* - Benaming voor een pixelbestand voor het internet (is transparant).
.bmp - Benaming voor een pixelbestand voor transparantie op websites en Microsoft Word (Office).
* Gangbare bestanden voor o.a. websites en het internet.

Verklaring resolutie (pixeldichtheid)
72 dpi - Beeldschermresolutie; geschikt voor uw monitor / PC / internet.
150 dpi - Gemiddelde resolutie; gangbaar voor interne afdrukken / printen.
300 dpi - Gestandariseerde (werkbare) hoge resolutie voor drukwerk.

 

Omrekenen digitale foto's
Een foto met een formaat van 1480 x 2745 kan in drukwerk verwerkt worden tot een foto van 14,8 x 27,4 cm op 254 dpi (acceptabele ondergrens in kwaliteit).

Voorbeeld:
Onderstaand een voorbeeld van een foto op 72 dpi en 300 dpi. Tevens het effect bij een vergroting van 300%. Het -lage- resolutiebestand rafelt bij het vergroten; dit komt de kwaliteit in drukwerk niet ten goede. Echter neemt de bestandsgrootte in Kilobytes niet veel ruimte in beslag; dit bevordert de snelheid voor internetgebruik. Een keuze voor de juiste toepassing is altijd aan de orde en vindt plaats in overleg.

 

apk, reclame, huisstijl, brochure

 

Aanleveren van foto's

Drukwerk en aanleveren.
Voor drukwerk ontvangen wij graag foto's op ware grootte op 300 dpi, inclusief uitknippad(en)* in CMYK* in tif, jpg en/of psd. Deze bestanden kunnen door onze studio omgezet worden voor het internet en/of ander gebruik. NB: Materiaal van internet is niet geschikt voor reproductie!
* Indien reeds aangemaakt door een professionele toeleverancier. Anders ziet Square Design toe op de correcte verwerking naar gelang toepassing.

 

Verwerken van logo's

Verklarende begrippen eps-lijnwerk (logo)bestanden.
Vanuit Adobe Illustrator worden alle gangbare logo's en tekeningen vervaardigd
die universeel toepasbaar moeten zijn. Wat zijn de verschillen?
.ai - Benaming van een origineel Illustrator document.
.eps - Benaming voor een bestand dat geschikt is voor complex drukwerk.

Een Encapsulated PostScript (EPS) is een formuletaal die veel voorkomt in de grafische industrie. We noemen dit lijnwerk. In tegenstelling tot een pixelbestand wordt het beeld (plaatje) omschreven door coordinaten en een bijhorende vlakvulling. Pixelbestanden worden berekend in enen en nullen (11000101 - 11010011, etc), waarbij grote bestanden logischerwijs veel opslagruimte vragen. Postscript bestanden zijn resolutieonafhankelijk en vragen bij vergrotingen geen extra informatie (enen en nullen). De bestanden blijven gelijk in grootte, behouden hun kwaliteit en blijven geschikt voor elke toepassing.

Ter illustratie:

 

Logo, huisstijl, corporate identity, verpakking

 

Verpakking, jaarverslag, embleem

 

Uw logo bestaat uit een pad die een grens aangeeft tot waar een kleur, letter en/of andere bewerking mag lopen. U kunt zich wellicht voorstellen dat het z.g.n. uitknippad ook toe te passen is in foto- ofwel pixelmateriaal. Hiermee is een foto en/of logo vrijstaand te maken en transparant op een willekeurige achtergrond te plaatsen. Ter illustratie:

 

verpakking, display, logo, loyaliteit

 

 

Aanleveren van een logo

Drukwerk en aanleveren.
Voor drukwerk ontvangen wij graag logo's in .eps* en/of .ai. Deze bestanden kunnen door onze studio omgezet worden voor het internet en/of ander gebruik. Via uw erkende drukkerij zijn deze bestanden te verkrijgen. NB: Materiaal van internet is niet geschikt voor reproductie!
* Omdat Adobe Illustrator volledig uitwisselbaar is met Photoshop kunnen pixelbestanden ook in Illustrator geplaatst worden. Het .eps-bestand dat met een pixelbestand bewaard wordt is en blijft nog steeds een pixelbestand. M.a.w. vanaf lijnwerk (postscript) kan wel een pixel gemaakt worden; niet andersom!

 

Werken met kleur

Verklarende begrippen kleurgebruik.
Om kleuren correct weer te geven bestaan er diverse kleurmodellen. Wij leggen ons toe op de meest voorkomende. Wat zijn de verschillen?
RGB - Kleurmodel van uw digitale camera en monitor (beeldscherm), bestaande uit de kleuren rood-groen-blauw.
CMYK - Kleurmodel voor het vervaardigen van een kleurenafdruk; hetzij drukwerk, bestaande uit cyaan- magenta- geel- zwart. (Cyan-Magenta-Yellow-Black).
Pantone - Internationaal vastgelegde kleurnummers (zuivere kleuren).
Indexed - Kleurmodel t.b.v. het internet (gif-bestand). Slechts 216 kleuren zijn beschikbaar.

 

 

verpakking, logo, brochure

 

Foto's en luxe drukwerk:
Zoals bovenstaande modellen aangeven is het mogelijk kleuren te mengen. Hetzij op uw beeldscherm, anderzijds in 4-kleuren (full-color) drukwerk zodat foto's afgedrukt kunnen worden.

Pantone (zuivere) kleuren:
In de regel bestaat handelsdrukwerk uit 2 kleuren te weten zwart en kleur "X". Deze kleur "X" heeft een Pantone nummer en is zuiver van kleur. Bovenstaande kleurmodellen laten het nimmer toe deze kleur "X" zuiver of exact weer te geven. De kleur wordt namelijk opgebouwd uit een spectrum: hetzij RGB of CMYK en blijft daarom altijd een benadering. Mogelijkheden m.b.t. het bedrukken van zuivere kleuren bestaan en worden in deze uitleg vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Het kan zelfs voorkomen dat papier een rol speelt in de weergave van kleur. Een mat-papiersoort neemt meer inkt op en kan een kleur dusdanig laten afwijken dat er geen sprake meer is van consequent kleurgebruik. Voorbeeld: een geel-tint op glansend papier kan terugslaan naar 'oranje' op mat-papier. Om dit te voorkomen dienen er goede afspraken gemaakt te zijn met uw grafisch specialist en/of vastgelegd te zijn in een huisstijlhandboek.

Waarneming:
Het menselijk oog neemt 16 miljoen kleuren waar (infrarood en ultraviolet buiten beschouwing gelaten). Onderstaand geven 3 spectra hun grenzen aan m.b.t. de kleurmodellen. In CMYK (drukwerk) zijn kleuren haalbaar die niet voor kunnen komen in RGB en vice versa. Men is beperkt tot de grootst gemene deler van beide kleurenspectra. Kleur is dan ook een beleving en tot op zekere hoogte een wetenschap. Verschillen tussen diverse (merken) drukpersen, laser- en/of inkjetprinters c.q. monitoren/beeldschermen laten wij buiten beschouwing.

 

brochure, flyer, campagne, huisstijl

 

Voor het correct omzetten van uw beeldmateriaal ontvangen wij graag origineel beeldmateriaal (300 dpi). Het kleurmodel wordt in onze studio correct omgezet al naar gelang toepassing. Omdat kleurgebruik op het internet in de meeste gevallen beperkt is tot 216 kleuren, maken wij liever geen gebruik van deze internetbestanden voor uw drukwerk.

 

brochure, logo, jaarverslag, loyaliteitscampagne

 

Leuk om te weten: emotionele betekenissen:
Groen - kalmerend en rustgevend
Rood - krachtig en energiek
Oranje - warmte en geborgenheid
Geel - vrolijk en positief
Blauw - fris en helder
Paars - kalmerend en stimulerend
Grijs - emotieloos en prima ter ondersteuning
Wit - eenvoud en onschuld

 

Verklaring digitale foto's.
Zodra blijkt dat u digitale foto's heeft en deze wilt aanleveren, gelden de specificaties voor pixelbestanden. Bij voorkeur voorzien van de hoogst mogelijke resolutie en in haar originele kleurmodel (rgb). Square Design ziet dan verder toe op een correcte verwerking.

Verklaring pixelgrootte vanuit een digitale camera
U heeft een digitale foto in bezit met het formaat 2000 x 3000 pixels. Hiermee is een gangbaar formaat van 20 x 30 cm uit te halen. Een ander rekenvoorbeeld is een foto van 1200 x 800 pixels, dat een formaat van 12 x 8 cm kan bereiken. Ofwel aantal pixels delen door 100.

Verkrijgbaarheid digitale materialen.
U kunt uw materialen verkrijgen bij uw erkende drukkerij en/of studio. Indien deze niet verkrijgbaar zijn kunt u onze studio bellen op nummer: 033 - 246 2338. Square Design kan dan toezien op het digitaliseren van de nodige bestanden.

Technieken
Drukwerktechnieken en/of mogelijkheden als inschiet, knijp, overvul, rasters, puntverbreding, ctp, emulsie, uitvouw, inslag, steunkleur, iriscopie, kiering, moiré, etcetera zijn buiten beschouwing gelaten.

 

Samenvatting aanleveren materialen voor verwerking van drukwerk

Samengevat ontvangt Square Design bij voorkeur de materialen als onderstaand omschreven.

Foto's
Adobe Photoshop: Ware grootte (100%), 300 dpi, cmyk, jpg/tiff incl. uitknippad.

Logo's
Adobe Illustrator: eps formaat (lijnwerk), Pantone nummer (indien aanwezig).

Analoog
Analoog materiaal zoals foto's, negatieven, dia's of andere voorradige materialen, kunnen door Square Design omgezet worden naar een werkbaar grafisch bestand. Hiervoor kunt u informatie aanvragen door ons te bellen op: 033 - 246 2338.


Op al onze overeekomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Arnhem onder nr. 76/1998.