Sisa Bedrijfskleding

Sisa Bedrijfskleding en PBM's; professionals in bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de flexmarkt. Dát is Sisa. Voor haar verregaande service ondersteunt zij de verkoop in de flexmarkt met een nieuwe folder. Deze sluit aan bij de eerdere folders zodat nu een complete serie ontstaat. Er is rekening gehouden met een speelse invulling waardoor het mogelijk is de flexmarkt -in al haar diversiteit- zoveel mogelijk aan te spreken.

Brochure Ontwerp Stalenhoef Consultancy

"Waarom personeel wèl leuk kan zijn" geeft antwoord op het gebied van HR. Hoog-Rendement begeleiding en Hoog-Rendement verzekering op het gebied van 'grijs verzuim' van personeel. Stalenhoef Consultancy is de personeelsadviseur voor het Midden- en Kleinbedrijf, regelt en begeleidt verzuim, werkoverleg en functioneringsgesprekken bij meer dan 20 bedrijven. Voor de verkoopondersteuning is een mailing opgezet. Square Design is betrokken bij het strategisch ontwerp en de bijhorende vormgeving van deze brochure.

Ontwerp brochure Robinia Investment

Robinia-Invest is een internationaal opererende bosbouw-organisatie die duurzame commeciële bosbouwprojecten in Europa mogelijk maakt. Ter bevordering van de verkoopondersteuning is een huisstijl met bijhorende documentatielijn ontwikkeld door Square Design. Het ontwerp en de vormgeving van het 'groen beleggen' is benadrukt door het gebruik van toegankelijke kleuren (groen en blauw). Een 'clean' design is gebruikt om de informatie zakelijk en overzichtelijk over te laten komen. Ter ondersteuning van de basisbrochure zijn de participatievoorwaarden als bijlagen overzichtelijk vormgegeven.

Ontwerp Brochure Koopgarant

Voor het project de Nijkekse School heeft Square Design een nieuwe brochure ontworpen voor de woningen met koopgarant-label. Dit in opdracht van Woningstichting Nijkerk.

Campagne klantenbinding Kamer van Koophandel

Loyaliteitspakket en campagne klantenbinding Starterspas en bedrijfsinformatie.

Ontwerp nieuwsflits Huussen Elektro

Huussen Elektro levert, installeert en onderhoudt een breed scala elektrotechniek. Van stopcontact tot alarm-, camera-, brand-, klimaatbeheersingsinstallatie tot domotica; alles in eigen beheer. Professionalisering van de communicatie is de eerste doelstelling. Hiervoor is een campagne ontwikkelt voor de verschillende activiteiten afzonderlijk.

Nieuw ontwerp nieuwsbrief Woningstichting Nijkerk

Woningstichting Nijkerk heeft Square Design gevraagd een nieuw stramien te ontwikkelen van haar documentatielijn. Hieronder valt onder andere de nieuwsbrief 'Wonen'.

Er is gekozen voor een overzichtelijke lay-out waarbij de artikelen telkens weer speels in te delen zijn. De accenten worden verlegd door een levendig rode achtergrond af te wisselen met een zacht grijze- of wiite achtergrond. De foto's worden met regelmaat op halve pagina's geplaatst zodat het betreffende onderwerp goed uitgelicht wordt.

Subscribe to RSS - Brochure