Nieuw ontwerp brochures Woningstichting Putten

Woningstichting Putten heeft Square Design uitgenodigd een ontwerp te maken voor haar -bestaande- brochurelijn. Deze is in een geheel nieuwe stijl herzien en uitgewerkt.

Het voormalige stramien voldoet niet meer aan de eisen. Dit is aanleiding geweest om een nieuwe 'feel en look' te geven aan de brochurelijn. Deze bestaat uit onder andere de nieuwsbrief Inform en de informatie-leaflets Info.

Subscribe to RSS - Brochure