Jaarverslag ontwerp WSN

De promotie van het jaarverslag is in een teaser vormgegeven en verstuurd naar alle stakeholders. Ons ontwerpbureau heeft het jaarverslag 2013 van Woningstichting Nijkerk is geïllustreerd vormgegeven in een infographic-stijl. De verschillende hoofdstukken zijn getekend in een pictogram-achtige stijl. Elk hoofdstuk verwijst uiteindelijk naar de volledige versie in PDF op de website van WSN.

Professionele opmaak nieuwsbrief Wonen

Woningstichting Nijkerk informeert haar doelgroep regelmatig. De nieuwsbrief Wonen is een periodiek dat met een overzichtelijke lay-out vormgegeven is. Keer-op-keer wordt er op een speelse mabnier invulling gegeven aan de inhoud. Fotografie en illustratie worden afwisselend opgemaakt zodat het betreffende onderwerp goed uitgelicht wordt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is een aparte bijlage opgemaakt met de standpunten van de lokale partijen over het woonbeleid.

Ontwerp nieuwsflits Huussen Elektro

Huussen Elektro levert, installeert en onderhoudt een breed scala elektrotechniek. Van stopcontact tot alarm-, camera-, brand-, klimaatbeheersingsinstallatie tot domotica; alles in eigen beheer. Professionalisering van de communicatie is de eerste doelstelling. Hiervoor is een campagne ontwikkelt voor de verschillende activiteiten afzonderlijk.

Direct marketing 5050 deal

Scherpenzeel en KantoorExpert zijn een exclusieve samenwerking aangegaan voor het hergebruik van kopieerpapier. Het gebruikte (oud)papier wordt opgehaald en geschikt gemaakt voor de vervaardiging van nieuw papier.

Nieuw ontwerp nieuwsbrief Woningstichting Nijkerk

Woningstichting Nijkerk heeft Square Design gevraagd een nieuw stramien te ontwikkelen van haar documentatielijn. Hieronder valt onder andere de nieuwsbrief 'Wonen'.

Er is gekozen voor een overzichtelijke lay-out waarbij de artikelen telkens weer speels in te delen zijn. De accenten worden verlegd door een levendig rode achtergrond af te wisselen met een zacht grijze- of wiite achtergrond. De foto's worden met regelmaat op halve pagina's geplaatst zodat het betreffende onderwerp goed uitgelicht wordt.

Nieuw ontwerp brochures Woningstichting Putten

Woningstichting Putten heeft Square Design uitgenodigd een ontwerp te maken voor haar -bestaande- brochurelijn. Deze is in een geheel nieuwe stijl herzien en uitgewerkt.

Het voormalige stramien voldoet niet meer aan de eisen. Dit is aanleiding geweest om een nieuwe 'feel en look' te geven aan de brochurelijn. Deze bestaat uit onder andere de nieuwsbrief Inform en de informatie-leaflets Info.

vormgeving nieuwsbrief ING

NVormgeving nieuwsbrief locale vestiging ING-bank.

Subscribe to RSS - Nieuwsbrief