kaarten-ontwerp

Campagne ontwerp PRO21

Client PRO21

Date complete 2018-02-15

Live demo

Categories / / /

Share

Campagne ontwerp PRO21. PRO21 is de progressieve lokale politieke partij in de gemeente Nijkerk gevormd door GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66. PRO21, voorheen Vereniging PROgressief21, is opgericht in 1999 om in de gemeente Nijkerk samen te werken.

Campagne ontwerp PRO21

PRO21 is de progressieve lokale politieke partij in de gemeente Nijkerk gevormd door GroenLinks, Partij van de Arbeid en D66. PRO21, voorheen Vereniging PROgressief21, is opgericht in 1999 om in de gemeente Nijkerk samen te werken.

 

Het campagne ontwerp is erop gericht met de missie dat het progressieve geluid in Nijkerk gehoord wordt. Wanneer je in de gemeente Nijkerk lid wordt van PvdA, GroenLinks of D66 ben je automatisch lid van PRO21. Voor kiezers die niet gebonden zijn aan 1 van deze partijen maar wel het wel belangrijk vinden dat deze partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn is een campagne gevoerd.

 

De partij is met 2 wethouders en 5 raadsleden in het gemeentebestuur vertegenwoordigd.

 

Nieuw-logo-ontwerpposter-ontwerp kaarten-design folder-ontwerp-binnen folder-opmaken

 

De negen belangrijkste punten in het campagne ontwerp zijn:

1. Iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. PRO21 laat inwoners niet in de steek. PRO21 kiest voor een inclusieve samenleving.

2. PRO21 zorgt dat de gemeente zich actief inzet om te zorgen dat kinderen in de gemeente Nijkerk gelukkig en gezond opgroeien. Passende vormen van onderwijs moeten zo dichtbij mogelijk beschikbaar en bereikbaar zijn.

3.  PRO21 stimuleert dat mensen zelf regie houden en zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en wonen.

4. PRO21 zorgt in het campagne ontwerp voor voldoende sociale huurwoningen en voldoende huur- en koopwoningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Jongeren in onze gemeente moeten in onze gemeente kunnen blijven wonen. PRO21 maakt dat de gemeente zich hier – ook in regionaal verband – sterk voor maakt.

5. PRO21 vindt dat iedere inwoner moet kunnen genieten van groen in de buurt en schone lucht. Wij planten extra bomen en kiezen voor veel extra groen in en om de kernen. PRO21 ondersteunt buurtbewoners en scholen die hun buurt willen vergroenen. PRO21 versterkt de natuur in de buiten(recreatie)gebieden.

6. PRO21 maakt in onze gemeente zoveel mogelijk gebruik van de zon, de wind en biogas. PRO21 stimuleert energieneutraal (ver)bouwen en (het oprichten van) lokale energiecoöperaties. PRO21 geeft in dit campagne ontwerp voorrang aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch vervoer.

7. PRO21 wil dat het economisch goed blijft gaan in onze gemeente. Ondernemers moeten kunnen ondernemen, er is genoeg ruimte voor bedrijvigheid. Landbouwbedrijven moeten een goede toekomst hebben.

8. PRO21 brengt gemeente en inwoners, instellingen, verenigingen en stichtingen dichter bij elkaar. PRO21 geeft ruimte aan eigen initiatieven. PRO21 gaat door met “Samen aan Zet” en verbeteren dat, waar het kan.

9. Kunst, cultuur en sport verrijken en verbroederen. PRO21 geeft ruimte aan kunst, cultuur en sport. Zij vindt dat de gemeente actief moet ondersteunen en in haar uitgaven moet zorgen voor een passende verhouding in deze drie. 9 punten die in het campagne ontwerp terugkomen.