Ontwerp jaarverslag infographic

Ontwerp jaarverslag met infographic Centrada

Client Centrada

Date complete 2018

Live demo

Categories /

Share

Voor het ontwerp jaarverslag met infographic is gekozen voor een eerdere opzet uit 2016. Ook deze infographic is door Square Design ontworpen voor de woningcorporatie. Het groen, de natuur en speelse invulling bieden overzicht van de kerncijfers. Zo blijft de woningcorporatie ook toegankelijk in haar communicatie met alle belanghebbenden.

Ontwerp jaarverslag met infographic Centrada

Ontwerp jaarverslag met infographic van Centrada in Lelystad. Centrada is een woningcorporatie en werkt nauw samen met partners in de stad (lelystad), zoals de bewoners, de gemeente Lelystad en verschillende zorg- en welzijnsinstellingen. Zij hebben invloed op het beleid. Met hen worden concrete afspraken gemaakt over de resultaten die Centrada voor ogen heeft en de inzet die daarvoor nodig is. Daarover zijn we continu in dialoog met en leggen we verantwoording af aan de huurdervereniging, de gemeente en andere partners. Onder andere het ontwerp jaarverslag met infographic is een tool om de dialoog te verantwoorden.

Centrada levert samen met bewoners een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in wijken en buurten door een voorbeeldfunctie te vervullen in het schoon, heel en veilig houden van de wijk, maar ook door overlast tegen te gaan of voorzieningen te ontwikkelen voor onderwijs, welzijn en zorg.

Voor het ontwerp jaarverslag met infographic is gekozen voor een eerdere opzet uit 2016. Ook deze infographic is door Square Design ontworpen voor de woningcorporatie. Het groen, de natuur en speelse invulling bieden overzicht van de kerncijfers. Zo blijft de woningcorporatie ook toegankelijk in haar communicatie met alle belanghebbenden.

 

ontwerp infographic