postitionering-b-to-c

Positionering wereld zonder schulden

Client Jongerius

Date complete 2019

Live demo

Categories / /

Share

Positionering van een wereld zonder schulden. Jongerius is een incassobureau en deurwaarderskantoor dat gespecialiseerd is in op een sociaal verantwoordelijke manier huurvorderingen en vorderingen van de overheid en non-profit instellingen te incasseren, maar vooral ook te voorkomen. Het team van Jongerius bestaat uit ruim 40 medewerkers. Jongerius streeft naar een optimale samenwerking om de nationale schuldenproblematiek te verkleinen en mensen een schuldenvrij bestaan te kunnen laten ervaren.

Incasso-ondernemingen en gerechtsdeurwaarders worden regelmatig gezien als veroorzaker en/of vergroter van leed en overlast bij klant-debiteuren. Helaas is dat niet altijd onterecht opgemerkt.

Square Design is betrokken bij de positionering waarbij de incassoaanpak mensen in hun waarde laat en waarbij rekening gehouden wordt met de financiële positie van de klant-debiteur. Het menselijke aspect met een duidelijke boodschap is beknopt ‘vertaalt’ voor de eindgebruiker. Zowel met het oog voor zowel het belang van de schuldeiser als ook voor het belang van de klant-debiteur.